Solnedgång över havet

Tips & Texter om hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

När toner inte klingar vackert tillsammans i musik pratar man om dissonans, något som uppenbart låter falskt. Inom socialpsykologin kännetecknar dissonans det obehag vi upplever när motstridande känslor dyker upp samtidigt. Likt Aisopos fabel om räven och rönnbären....

läs mer
Få tips och inspiration kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.
Här finns även exempel på kommunikationsuppdrag med svenska och engelska texter.

Läs nyhetsbrev om hållbart företagande

Hur påverkas varumärken av hållbarhet? Vad är greenwashing och hur undviker man att hamna där? Hur kan ett agilt synsätt driva hållbarhetsarbetet? Varför är det viktigt med transparens i marknadsföringen? Det och mycket annat kan du läsa om i  nyhetsbrevet!