Solnedgång över havet

Tips och texter om hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation

Vad gör du när något blir ohållbart?

Vad gör du när något blir ohållbart?

Funderade på betydelsen av ordet ”hållbarhet”. Vad krävs egentligen för att något ska kunna kallas ”hållbart”? Så jag googlade. Redan 2019 uppstod diskussioner om vad ”hållbarhet” står för fast vi då inte alls pratade om det i samma utsträckning som nu. Begreppet...

read more
Regeringen missar miljömålen

Regeringen missar miljömålen

Våren 1999 hade riksdagen en vision. Inom tjugo år skulle Sverige ha hittat lösningar för de 16 miljömål som satts upp. Två år efter utsatt datum har regeringen helt tappat bollen.  Ett enda mål har uppnåtts. Möjligen kan vi även lyckas med miljömålen frisk luft samt...

read more
Få tips och inspiration kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.
Här finns även exempel på kommunikationsuppdrag med svenska och engelska texter.