Hos Skottlands 134 whiskydestillerier är tillverkningen av den ädla drycken ett gediget hantverk med en lång och stolt tradition. Men den kan göras mer hållbar. Under destillationsprocessen används eldningsolja för att värma upp pannorna. Bara på den lilla idylliska ön Islay finns nio whiskydestillerier som tillsammans bränner mer än 15 miljoner liter eldningsolja årligen.

Ett av dem är Bruichladdich (namnet betyder ”den steniga stranden”) som grundades 1881 av bröderna William och John Robert Harvey. Idag ägs destilleriet av Rémy Cointreau och har som första destilleri i Skottland uppnått ”B Corp”, en affärsetisk beteckning som tilldelas företag som uppnått balansen ”purpose with profit”.

På Islay pågår flera projekt där man experimenterar med tidvatten som alternativ energikälla. Den hoppas Bruichladdich kunna använda sig av i tillverkningen framöver. Men man vill inte vänta tills den nya tekniken förverkligas. Därför har man fattat beslutet att redan nu anta en rejäl utmaning – om fyra år ska koldioxidutsläppen från destillationsprocessen ha dragits ner till noll. Grön väteproduktion är en del av lösningen.

För whiskyproducenter över hela Skottland innebär klimatförändringen rejäla hot mot tillverkningen med längre säsonger av torka, återkommande översvämningar och minskad vattenförsörjning. Så whiskybranschen tittar nu på olika sätt hur den kan bidra till att minska sin egen påverkan på klimatförändringarna.

På Bruichladdich ser man sig som pionjärer och nyvunna insikter vill man dela med sig av, både till andra företag och till hela samhället på Islay och, i förlängningen, hela Skottland. För att inse vad en omställning av verksamheten innebär måste fler företag helt enkelt våga ta ett första modigt steg och sätta igång! Att börja med det man har möjlighet att kontrollera och sedan fortsätta arbetet därifrån. Lösningarna hittar man längs vägen.

Följ hållbarhetsarbetet på Bruichladdich och läs en intervju med destilleriet.

3 steg för att börja bidra till samhällsnytta

Det skotska destilleriets inställning om att ”tänka stort men börja smått” är en inspiration för alla företag som måste komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Först, titta på det ni redan gör rätt. Lyft sedan blicken utanför den egna verksamheten. Det ger nya perspektiv som leder till att skapa värde – CSV – på lång sikt.  Att visa upp ett aktivt samhällsansvar i sin affärsstrategi lönar sig och det hjälper er också att hitta företagets Ikigai, ert ”varför”.

  1. Tänk på ett problem eller behov i samhället
  2. Välj en specifik resurs eller kunskap hos ert företag
  3. Koppla behovet och resursen till något av FN:s 17 globala mål

Så här kan vi hjälpa er hitta företagets ”varför” och komma igång med hållbarhetsarbetet!