0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Initiativet Hållbara hav (utställning)

Initiativet Hållbara hav (utställning)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Copywriter – texter till utställning.  Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och...