Kan vi välja när framtiden börjar?

Kan vi välja när framtiden börjar?

Många upplever att vi just nu tycks leva i en period av stor osäkerhet. Men så är det egentligen hela tiden. För det finns bara en sak vi alltid kan vara helt säkra på: ingenting varar därför att allting ständigt förändras. I osäkra tider växer också behovet att kunna...