Social hållbarhet påverkar företagandet

Social hållbarhet påverkar företagandet

Som alltid runt nyår tittar man gärna både bakåt och framåt. Här är några saker som alla pekar mot den förändring som länge har varit på gång och där fokuset nu blir allt tydligare: social hållbarhet. Demokrati, civilsamhälle och välfärd är tre begrepp med en...
Hur påverkas varumärken av hållbarhet?

Hur påverkas varumärken av hållbarhet?

I allt fler branschmätningar ingår numera även hållbarhetsindex. Det är ett brett område med många kriterier och en mängd synvinklar. Så när konsumenter ska svara på hur de upplever hållbarheten hos ett varumärke sätter de fingret på olika saker. Men det sociala...