Simmar ni åt rätt håll?

Simmar ni åt rätt håll?

Hållbart företagande innebär helt nya affärsmöjligheter när företag väljer att lämna stimmet för en blå ocean där de kan hitta en egen marknad och skapa delat mervärde. För att nå framgång måste ett företag lyckas identifiera ett problem och erbjuda en lösning som...