En saga för morgondagen

En saga för morgondagen

”Det var en gång en stad i hjärtat av Amerika där allt levande tycktes leva i harmoni med sina omgivningar. Staden låg mitt i ett schackbräde av blomstrande fält, med sädesåkrar och mjuka sluttningar bevuxna med fruktträd, vilkas blomblad varje vår drev fram som...