Hur påverkas varumärken av hållbarhet?

Hur påverkas varumärken av hållbarhet?

I allt fler branschmätningar ingår numera även hållbarhetsindex. Det är ett brett område med många kriterier och en mängd synvinklar. Så när konsumenter ska svara på hur de upplever hållbarheten hos ett varumärke sätter de fingret på olika saker. Men det sociala...