Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Företag som tror att de kan förändra världen är också de som faktiskt gör det. De väljer att utmana sig själva, långt innan de utmanas av kunder, konkurrenter eller klimatförändringar. Och de har upptäckt att hållbar samverkan med andra företag är en konkurrensfördel...