5 tips för att undvika greenwashing

5 tips för att undvika greenwashing

Allt fler företag bygger sin kommunikation på hållbarhet. Enligt internationella riktlinjer måste all marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig. För att inte anklagas för greenwashing kommer här några tips när hållbarhetsarbetet ska kommuniceras.  Ta...