Breakit Impact Challenge

Breakit Impact Challenge

Så här såg det ut när vi i november 2019 tog emot diplom efter att ha klarat de 5 stegen i Breakit Impact Challenge, en fem veckor lång bootcamp i att göra företaget mer klimatsmart. Det resulterade i en företagspolicy för våra samarbeten, inköp, resurser och resor....