Sigtunastiftelsen är en hotell- och konferensanläggning som är öppen för såväl företag som privatpersoner. Här bedrivs även utbildning och forskning och på helgerna anordnas retreat med meditation och avkoppling.

Vi fick i uppdrag att intervjua personalen och skriva en artikel om hotellet och konferensanläggningen som publicerades i Svenska Mötens magasin (nr 3, 2009).

Kort utdrag ur texten:

Alla resor börjar med ett första steg. Men även den som väljer att stanna upp tar ett kliv framåt. Sigtunastiftelsens miljö ger utrymme för nytänkande samtidigt som atmosfären lockar till eftertanke. Här har människor delat gemenskap i samtal och tystnad under mer än 90 år.

Året är 1917. USA ansluter sig till första världskriget, den ryska tsaren abdikerar och revoluiton utbryter. Här hemma leder matransoneringen till demonstrationer och hungerkravaller. Röda Korset tilldelas Nobels fredspris. Men ännu ska det dröja innan världen får se ett slut på kriget.

Under detta orosår grundas Sigtunastiftelsen. Initiativtagaren Manfred Björkquist, prästson från Ångermanland, har en stark övertygelse om att det är tro, bildning, kunskap och vilja som ger människan och samhället riktning och kraft. I Sigtuna vill han skapa en plats där skilda ståndpunkter kan mötas i ömsesidig respekt och en anda av nytänkande.