Om vi har något hopp om en blomstrande planet – än mindre ett företag – kommer det att krävas att vi alla gör vad vi kan med de resurser vi har. Är det vad vi gör? 

Yvon Chouinard, Patagonia

Få företag har likt Patagonia gjort sitt bästa för att lösa miljökrisen. Man arbetar kontinuerligt med att se över verksamhetens miljöpåverkan. Sedan 1988 har man tagit intitiativ till och drivit en lång rad miljökampanjer. Företaget är certifierat enligt B-Corp i Kalifornien och varje år skänks 1 procent av omsättningen till olika miljö- och sociala projekt.

Patagonia har startat Tin Shed Ventures, en venture capital-fond som stöttar miljöfokuserade startups på lång sikt. Anställda hos leverantörer får pengar som de fritt kan använda för att genomföra förbättringar i sina hembyar som att borra brunnar eller bygga skolor. Och för fyra år sedan ändrade man företagets hela syfte: ”We’re in business to save our home planet.”

Många företag skulle nog tycka att allt det här räcker mer än väl. Men för en verksamhet som har börjat skapa delat mervärde finns det bara en väg framåt. Och man vill hela tiden ta nya steg. Nu ville Patagonia hitta ett sätt att kunna satsa ännu mer pengar på att bekämpa klimatförändringarna men man hittade inga bra alterantiv för hur det skulle gå till. En börsnotering medför risken att tvingas börja skapa kortsiktiga vinster. Och att sälja och donera pengarna skulle riskera att företagets värderingar går förlorade.

I stället väljer ägarna nu att skänka samtliga aktier – totalt värda 3 miljarder dollar – till stiftelsen Patagonia Purpose Trust och den ideella organisationen Holdfast Collective. De pengar som inte återinvesteras i verksamheten går till utdelningar för att bekämpa klimatkrisen. Jorden är nu företagets enda aktieägare.

Läs mer om Patagonia