Kanalerna blir allt fler. Samtidigt blir allt fler trötta på reklam. För att lyckas nå fram måste företag våga vara mer kreativa. Under en föreläsning visade digitalbyrån Uncle Unicorn flera exempel på hur kreativitet kan fungera som en egen kanal.

Kreativitet laddar varumärken med känslor, förflyttar marknadspositioner och driver försäljning. Ju större utmaningarna är, desto mer kreativ måste man vara för att lyckas med den förändring man vill åstadkomma.

Därför måste företag börja tänka tvärtom och fundera över… hur man pratar, vem man pratar med, var man pratar och vad man pratar om.

Det handlar om att:

  • Hitta en tonalitet som passar varumärkets personlighet.
  • Börja prata till ett mindset, inte en målgrupp.
  • Prioritera de kanaler som når människor där de befinner sig.
  • Sålla sina budskap och utgå från vad som är relevant för mottagaren.

The Epic Split

För att nå en kreativ höjd måste idéerna tillåtas utmana det som är ”rätt” att göra. Ett klassiskt exempel som lyftes fram under föreläsningen är ”The Epic Split”. Ett lastbilsföretag som vågade göra något helt oväntat. Sedan filmen lades ut på YouTube i november 2013 har den visats mer än 86 miljoner gånger. Den lär ha kostat 20–30 miljoner kronor att producera och Volvo Trucks har tjänat över en 1 miljard. Så satsningen lönade sig. Den förflyttade varumärkets marknadsposition. Och den ökade försäljningen.

The Epic Kitty

Men det är inte budgeten som avgör. Vad som krävs är en bra idé. Det fick mig att tänka på Furkids, en djurorganisation som räddar och omplacerar hemlösa katter och hundar. För att hitta fler som är villiga att adoptera beslöt man sig för att göra en reklamfilm. Idén var att prata om katterna likt en bilsäljare. En pratglad bror till en av volontärerna ställde upp, manuset improviserades och allt filmades på en halvtimme. Sedan december 2016 har filmen haft över 5 miljoner visningar på YouTube. Det är inte kattskit, precis. Och hur har det gått med ”försäljningen”? Under 2017 har man hittat nya hem till mer än 2000 katter och hundar.

Oavsett vilken budget man har gäller det att prioritera budskap och kanaler samt fokusera på målet. Länka den kreativa idén till företagets affärsprocess för att förankra den i hela organisationen. Se till att alla förstår att förändring är ett ständigt pågående arbete. Och det finns inget facit för vad som fungerar. Man måste våga testa!