0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Copywriter – texter till utställning.  Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv. Genom utställningar, seminarier och en mängd andra aktiviteter vill man visa vad som måste göras, tipsa om vad vi alla som individer faktiskt kan göra samt belysa vad som riskeras om inget görs. Textbyrån Beep är stödjande partner till Briggen Tre Kronor och Initiativet Hållbara hav och hjälper till med att ta fram informationsmaterial på svenska och engelska.

Hållbara hav - Tips