Det sägs att innan man drar igång idéarbetet för att utveckla en produkt måste man först skriva en långsiktig affärsplan. Men i en ständigt föränderlig värld kan vinden vända snabbt. Då är ett sådant dokument inte längre ett tillräckligt smidigt arbetsverktyg. För hur ska man kunna veta vilka problem kunder kan tänkas vilja ha hjälp med om 10, 5 eller ens 1 år?

Problemet är lösningen

Produktutveckling har blivit enklare och billigare. Nackdelen är att konkurrensen hårdnar då kunderna har fler valmöjligheter. Fördelen är att konkurrensen hjälper till att utvärdera marknaden. Men hur ska man lyckas skapa något som både efterfrågas och sticker ut?

Kunder är ofta så upptagna av sitt problem att de inte alltid är mottagliga för olika lösningar. Så när en produkt ska utvecklas, stirra dig inte blind på lösningen. Håll istället ständigt ögon och öron öppna och försök förstå problemet bättre. Sluta aldrig att ställa frågor och tänk ett steg längre!

Visst behövs en strategi

Ett alternativ till den traditionella affärsplanen är att göra en kort beskrivning av företagets affärsmodell, en Business Model Canvas. Den kan även användas som mall för att utveckla en affärsmodell. Här samlas svaren på frågor om värdeerbjudande, kundsegment, försäljningskanaler, kundrelationer, olika nyckelresurser samt intäkter och kostnader på ett lättöverskådligt sätt.

Idag finns det även en Cirkulär Business Model Canvas för grön omställning. Den hjälper företag att under hållbarhetsarbtet utmana sig själva att börja gå mot cirkulär ekonomi för att öka intäkter, kapa kostnader och skapa miljönytta. Här ska även positiv och negativ påverkan på planet och samhälle analyseras.

All affärsutveckling börjar med en bra idé

I början av idéprocessen kan du egentligen bara vara säker på en sak. Att du inte vet vad du inte vet. I ett sånt läge går det inte att förlita sig på en affärsmodell som utgår från befintliga kunskaper. Här behövs istället en affärsmodell som fokuserar på kundens problem som utgångspunkt för idéskapandet, en Lean Canvas.

Allt idéarbete börjar med ett problem

Ett problem som har formulerats väl är till hälften löst. Bra idéer är sällsynta och de kan plötsligt dyka upp varsomhelst. Så det gäller att vara uppmärksam. För att få en riktigt bra idé att landa behövs många olika idéer, likt en mängd frön. När människor med skilda kunskaper får delta i utvecklingsarbetet blir infallsvinklarna fler.

Brainstorming ökar kreativiteten. Ur det växer hållbara idéer fram som sedan kan testas och utvärderas fram till den lösning som kunderna verkligen vill ha. Men som de kanske inte alltid förväntat sig.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.