Caverion (f d YIT) designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Lösningarna används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor samt i olika industriprocesser.

Vi har under många år tagit fram en mängd olika typer av informations- och kommunikationsmaterial på svenska och engelska, bland annat om deras lösningar för cleanroom.

Det har också blivit en mängd artiklar till deras olika personaltidningar – Caverion Magasin, C People och YIT Together.

Tillsammans med marknadschefen och en Art Director bildade vi en redaktion som höll i projektet med att förnya personaltidningen 2014. Resultatet blev Caverion MAgasin med matnyttiga och läsvärda artiklar om företaget och medarbetarna som varvades med intressanta kundcase. Att få personaltidningen skickad direkt hem i brevlådan var mycket uppskattat bland medarbetarna.

Caverion artiklar

Kort utdrag ur texten i artikeln ”Tajt lagarbete ger flyt i samspelet”:  

Det har varit en tuff men stabil säsong och Johan Ström är helnöjd. Tillsammans med lagkamraten Viktor Jonsson kammade han i mitten av augusti hem en tredjeplacering i SM i Beachvolley och i Swedish Beach Tour har laget haft flera andra- och tredjeplatser.

Det var när Johan pluggade i Australien 2005 som han för första gången kom i kontakt med beachvolley. Enkelheten i att bara dra ihop ett gäng och ge sig av ner till stranden för att spela var det han föll för hos sporten. Det första han gjorde när han kom hem till Sverige var att leta upp närmaste beachvolleyklubb för att börja spela. Idag tävlar han för Beachhallen BVC.

Beachvolley ger träning i snabba beslut
Johan har alltid gillat bollsporter och tidigare har han spelat både innebandy, tennis, badminton och pingis. Fördelarna med beachvolleyboll är att man får vara utomhus och att man spelar två mot två. Det gör att man kan fokusera på att vidareutveckla sitt eget spel samtidigt som man är en del av ett lag. Allt man gör har stor påverkan på laget och resultatet.

Som all bollsport ger beachvolley god träning i att fokusera, fatta snabba beslut och att sedan agera därefter, något Johan som tycker sig ha stor nytta av i jobbet som distriktschef för Projekt VVS i Stockholm. Till sina medarbetare vill han förmedla känslan att alla kan och får vidareutveckla sig för att bli bättre. Samtidigt måste man alltid tänka på vad man själv bidrar med till laget så att det blir flyt i samspelet.

Exempel på tre artiklar ur tidningen C People från 2015. 

Exempel på tidningen Together från 2006-2008. 

Artikel i branschtidningen VVS Forum 2008 om hur YIT arbetar med KlimaTak i Norge.

Kort utdrag ur texten:

Bättre inomhusluft, sänkta driftskostnader och lägre energianvändning samt en mer effektiv byggprocess. Och med större luftflöde förbättras arbetsmiljön vilket gynnar produktiviteten. Allt detta är resultatet av KlimaTak – den flexibla ventilationslösningen som blivit omåttligt populär i Norge.

Enligt Boverkets författningssamling (BFS 2006:12) ska ”ventilationssystemet utformas så att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden”. Arbetsmiljöverket föreskriver att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande samt eftersträva en koloxidhalt på under 1000 ppm. Dessutom ska tilluften vara så ren som möjligt. Obligatoriska ventilationskontroller (OVK) infördes 1992 och det vanligaste felet som upptäcks är att luftflödena är mindre än de mål som sattes upp när installationerna byggdes.

Redan 1996 lämnade Miljöhälsoutredningen sitt betänkande att ”ingen ska behöva bli sjuk eller få symptom till följd av brister i inomhusmiljön”.  En rad internationella forskningsstudier pekar på hälsoriskerna med dålig inomhusluft. En fältstudie i USA visar att i lokaler som enbart uppfyller minimikraven på luftflöde har de anställda 50 procent högre sjukfrånvaro.

Vetskapen finns. Och föresatserna är goda. Men de hårda kraven på billiga ny- och ombyggnationer har tyvärr lett till att ventilationen inte ses som en investering i arbetsmiljön utan som en byggkostnad som helst ska sänkas så mycket som möjligt. Resultatet är att allt fler byggnader drabbas av dålig inomhusluft.

Praktisk lösning för alla tekniska installationer

Byggnadens konstruktion, syfte och geografiska läge är några viktiga faktorer vid val av ventilationslösning. Idag har man enats om att balanserade ventilationssystem i de allra flesta fall skapar den bästa inomhusmiljön. De är energisnåla, återvinner värme och kan behovsstyras.

På YIT Building Systems har man tagit fram KlimaTak™, ett avancerat ventilationssystem som ventilerar och kyler med luft. Konceptet har skapats och vidareutvecklats i Norge där man av tradition bygger med högre luftflöden per kvadratmeter jämfört med Sverige.

– Vi använder kylning med luft i mycket större grad, medan man i Sverige oftare använder vatten med t ex kylbafflar, säger Odd Drage som är teknisk chef på YIT Building Systems i Norge.

Tanken bakom KlimaTak föddes 1996. Man sökte större flexibilitet i byggprocessen och ville skapa ett integrerat ventilations- och kylsystem. Idag har KlimaTak vidareutvecklats till en praktisk installationsväg för fastighetens samtliga tekniska installationer. Här ryms både ventilation, el, tele och data samt även sådant som sprinkler, bussystem och centraldammsugning.  Det gör att installationerna enkelt kan samordnas på ett tidigt stadium i byggprocessen.