Alivia är ett nystartat försäkringsbolag (2019) som erbjuder nytänkande inom cancervård. Genom en unik cancervårdsförsäkring kan den som drabbas av cancer få hjälp med rätt diagnos och rätt vård i rätt tid. Ett team av specialister med expertkunskaper kan erbjuda en ny oberoende bedömning, en second opinion – av stort värde för såväl patienten som den ansvariga läkaren. Cancervårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den svenska cancervården och vid långa vårdköer kan man även erbjuda vård via andra vårdgivare.

Sajten har tagits fram av kommunikationsbyrån Herlin Widerberg där vårt uppdrag är att i samarbete med uppdragsgivaren Alivia löpande uppdatera innehållet på webbplatsen, bland annat informationen om olika cancerformer:

Utdrag ur text om Malignt melanom:

Vad är malignt melanom?
Malignt melanom är en av de vanligaste formerna av hudcancer. Malignt melanom dyker oftast upp på bröstet, ryggen och benen men kan uppstå var som helst på huden. I vissa fall kan malignt melanom även uppstå i andra delar av kroppen som slemhinnor och ögon.

En tumör kallas malign om den växer okontrollerat och invaderar frisk vävnad, som blodkärl och lymfkärl. Det betyder att cancerceller från malignt melanom kan sprida sig lokalt eller med blodet eller lymfa till andra delar av kroppen och bilda metastaser (dottertumörer).

Det finns olika typer av melanom:
Ytligt växade melanom (superficiellt spridande melanom) är den typ av hudcancer som ökar mest. Tumören växer horisontellt på huden och kan finnas i många år innan den börjar växa vertikalt (inåt) i huden. Den här typen av melanom är vanligast hos personer under 50 år.

Lentigo malignt melanom är ett förstadie till malignt melanom som kan uppstå när huden, framför allt ansiktet, har utsatts för starkt solljus under lång tid. Tumörformen är vanligast hos personer över 50 år.
Nodulärt melanom (knutformat melanom) är en form av hudcancer där tumören tidigt börjar växa vertikalt (inåt) i huden. Oftast uppstår den på huvud och hals hos personer över 50 år.

Akralt lentigiöst melanom är en ovanlig typ av malignt melanom som uppstår på fotsulor, handflator eller under naglarna. Den här typen av hudcancer anses inte bero på exponering för solljus. Tumören kan förväxlas med fotsvamp, nagelsvamp eller sår som inte läker.