0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Johnér Bildbyrå (nyhetsbrev)

Johnér Bildbyrå (nyhetsbrev)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Nyhetsbrev – översättning till engelska. Johnér är en bildbyrå med ett distinkt bildspråk som eftersöks både i Sverige och utomlands. Naturliga människor i naturliga miljöer och det...
SweMine (broschyr)

SweMine (broschyr)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Informationsbrochyr – översättning/adaption på engelska. SweMine är en branschförening för svenska gruvor som arbetar med frågor som arbetsmiljö, energi, klimat,...
Briggen Tre Kronor  (företagspresentation)

Briggen Tre Kronor (företagspresentation)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Företagspresentation – översättning till engelska. Briggen Tre Kronor började byggas 1997 på Skeppsholmen och sjösattes 2005. Den har en fast kajplats vid Kolskjulet på...