Jacobi Carbons

Jacobi Carbons

Jacobi startades 1916 och har sedan 1965 tillverkat aktivt kol. Ämnet har en unik förmåga att fånga in giftiga gaser och föroreningar och används till allt från att rena luft, mat, mediciner och vatten till att utvinna guld. Vi har tagit fram en serie broschyrer om...