0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Hållbarhet

Hav

Land

Skog

Stad

Ett grönt perspektiv på världen

Alla vet vi att näringslivets utnyttjande av jordens resurser har en negativ påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa. Omställningen till en ansvarsfull produktion och konsumtion av varor och tjänster är nödvändig för att kunna skapa en hållbar värld.

I en samhällsekonomi som bygger på hållbar produktion och konsumtion ökar sysselsättningen, konkurrenskraften och tillväxten. Att visa hur verksamheten genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet bidrar till en hållbar utveckling synliggör företagets värderingar. Det stärker varumärket och engagerar medarbetarna. Och det inspirerar fler!

Vi vill bidra till hållbar samhällsnytta

Som skribenter och kommunikatörer har vi gjort ett val. Vi samarbetar med människor och organisationer som vill bidra till hållbar samhällsnytta och som delar vår strävan att skapa en cirkulär ekonomi. Av FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030 fokuserar vi på MÅL 12 som främjar hållbar konsumtion och produktion. Det gör vi på två sätt:

  1. Vi uppmuntrar företag att sätta igång med och rapportera om sitt hållbarhetsarbete.
  2. Vi sprider information för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbara livsstilar.

Vårt eget hållbarhetsarbete

Samarbete: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga  långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor och intressenter. Genom dialog för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare och samarbetspartner att tillsammans med oss bidra till samhällsnyttan.

Inköp: Vi köper produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. När det går väljer vi att låna, hyra eller köpa begagnat.

Resurser: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Bokföringen sköts automatiserat och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska internets klimatavtryck ser vi över våra webbplatser för att de ska vara hållbara och uppmuntrar kunder och  samarbetspartner att göra detsamma.

Resor: Vi arbetar från vårt hemmakontor och för att undvika onödiga resor hålls de flesta möten och intervjuer online eller per telefon. För lokala möten i Stockholm promenerar eller åker vi kollektivt. För längre resor strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt. Måste vi flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med moderna flygplan.

 

 

Tack för att du hjälper oss att hjälpa andra!

För att skapa en hållbar värld måste vi ALLA hjälpas åt. I näringslivet behöver vi bli fler som sträcker ut en hand över branschgränserna och hittar nya vägar till samarbete. Som kommunikatörer vill vi även stötta startups och små företag med en mindre budget att utvecklas. Därför ägnar vi en del av vår tid till att hjälpa dem med kommunikationen kring sitt hållbarhetsarbete. Vi ser det som en investering i en bättre framtid för oss alla. Så när du köper våra tjänster bidrar du till att nya hållbara idéer förverkligas. Tack!

 

Vad behöver du hjälp med?

Vi skriver, redigerar och översätter kommersiella och redaktionella texter på svenska och engelska och anpassar dem för målgruppen och kanalen. Här kan du se exempel på uppdrag och läsa utdrag ur texter.

Vi är medlemmar i Green Onion som arbetar med hållbarhet och kommunikation för ett lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi. Målet är en värld med hållbara företag.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org