Vi vill bidra till hållbar samhällsnytta

Som hållbarhetscoach och kommunikatör har vi gjort ett val. Vi  samarbetar med företag och organisationer som genom sin verksamhet vill skapa delat mervärde till samhället samt aktivt kommunicera sitt hållbarhetsengagemang.

Av FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030 fokuserar vi vårt arbete på…

MÅL 12 som främjar hållbar konsumtion och produktion. Det gör vi genom att hjälpa företag att…

  • komma i gång med och kommunicera sitt hållbarhetsarbete (delmål 12.6).
  • bidra till att öka allmänhetens medvetenhet och kunskap och stödja dem till en hållbar livsstil (delmål 12.8).

MÅL 11 som främjar hållbara städer och samhällen och skapar nya möjligheter för stadsutveckling genom branschöverskridande samarbeten mellan näringsliv och civilsamhälle. Det gör vi genom att…

  • aktivt nätverka och samverka med aktörer som bidrar till en inkluderande och hållbar urbanisering (delmål 11.3).
  • uppmuntra till fler kontakter mellan olika samhällsaktörer för att skydda och trygga kulturarv och naturarv i städerna (delmål 11.4).

 

Vårt eget hållbarhetsarbete 

SAMARBETE: Vi agerar professionellt och med integritet för att bygga långsiktiga relationer till kunder, samarbetspartner, kollegor och intressenter. Genom dialog och nätverkande för vi hållbarhetsarbetet framåt och vill inspirera våra uppdragsgivare och samarbetspartner att tillsammans med oss bidra till samhällsnyttan.

INKÖP: Vi köper produkter och tjänster med låg miljöpåverkan samt återanvänder, reparerar och säljer eller skänker bort utrustning vi inte längre använder. När det går väljer vi att låna, hyra eller köpa begagnat.

RESURSER: Vi använder förnyelsebar/grön el, eftersträvar låg energiförbrukning samt återvinner och källsorterar avfall. Bokföringen sköts automatiserat och dokumentation samt lagring sker i första hand digitalt. För att minska internets klimatavtryck har vi valt ett grönt webbhotell. Vi ser över våra webbplatser för att de ska vara hållbara samt hur vi i övrigt använder internet och uppmuntrar kunder och  samarbetspartner att göra detsamma.

RESOR: Vi arbetar från vårt hemmakontor och för att undvika onödiga resor hålls de flesta möten och intervjuer online eller per telefon. För lokala möten i Stockholm promenerar eller åker vi kollektivt. För längre resor strävar vi efter ett klimatsmart och ekonomiskt hållbart transportsätt och åker gärna tåg. Måste vi flyga klimatkompenseras resan och vi väljer i möjligaste mån direktflyg samt flygbolag med moderna flygplan.

Hållbar konsumtion och produktion

Det övergripande målet för MÅL 12 är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att alla människor får möjlighet att producera och konsumera det de behöver samt främja effektiv och lättillgänglig återvinning och källsortering för alla.

Hållbara städer och samhällen

Det övergripande målet för MÅL 11 är att göra städer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara genom att minska städers påverkan på klimatet samt att öka antalet bostäder och främja en hållbar urbanisering där ingen behöver vara hemlös.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org