World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia i syfte att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.  Jubileumsboken presenterar några höjdpunkter från organisationen för att uppmärksama det viktiga arbete som utförs på många olika platser runtom i världen. Vi fick i uppdrag av Centrum för Näringslivshistoria att göra research och intevjua några av de organisationer som Childhood stöttar, bland annat i Nepal som arbetar med hjälpprojekt på landsbygden och i USA där man arbetar med utvärdering och behandling av barn och ungdomar som misstänks vara utsatta för fysiska eller sexuella övergrepp. Texterna samlades i kapitlet Kraft att gå vidare.

Kort utdrag ur texten om organisationen Asha Nepal: 

Asha betyder hopp. Det organisationen med samma namn hoppas och tror på är ett samhälle fritt från sexuella övergrepp. Samtidigt som man arbetar med att förhindra att nepalesiska kvinnor och flickor utnyttjas i sexindustrin hjälper man offer för människohandel att återfå hoppet och återvända till ett normalt liv. Det finns ingen tillförlitlig statistik, men enligt beräkningar från hjälporganisationer utsätts årligen ca 10 000–12 000 kvinnor och flickor i Nepal för människohandel varav ca 7 000 blir bortförda till Indien. Lagstiftningen mot människohandel går trögt och trots fällande domar finns det rapporter om att regeringstjänstemän samarbetar med agenter inom traffickingindustrin som ser till att offren därefter lämnas tillbaka till förövarna.