0708 85 05 28 maria (at) beep.se
TV4-gruppen (antologi)

TV4-gruppen (antologi)

Antologi – svensk översättning av engelsk texter. Vi fick i uppdrag att översätta ett antal engelska artiklar om public service i olika länder till antologin “Enfald, mångfald – 9 röster om internationell TV” (totalt 166 sidor) för TV-gruppen....