0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Big Image – Media (kundtidning)

Big Image – Media (kundtidning)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Översättning – adaption (målgruppsanpassad översättning) från svenska till engelska till kundtidning. Big Image arbetar med storbildskommunikation på mjuka material. Allt...
Big Image – Kultur (kundtidning)

Big Image – Kultur (kundtidning)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Kundtidning – Adaption (målgruppsanpassad översättning) från svenska till engelska. Big Image arbetar med storbildskommunikation på mjuka material. Allt från storformat...