0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Månsing – från affärsspråk till stockholmsslang

Månsing – från affärsspråk till stockholmsslang

De flesta yrken och branscher har sin egen terminologi. Det skapar en känsla av gemenskap och att ha en egen jargong är även viktigt för att inte avslöja affärshemligheter. Förr var all försäljning enligt lag förbehållen köpmännen men under 1500-talet började bönder i...