0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Snacka slang är inte det sämsta

Snacka slang är inte det sämsta

Att snacka slang anses ibland ofint eller rentav obildat. Men många slangord har faktiskt hängt med i svenskan under flera århundraden. Så när du slår dig i slang med någon gör du en kulturhistorisk insats. Det kan ju vara bra att känna till nästa gång någon rynkar på...
Månsing – från affärsspråk till stockholmsslang

Månsing – från affärsspråk till stockholmsslang

De flesta yrken och branscher har sin egen terminologi. Det skapar en känsla av gemenskap och att ha en egen jargong är även viktigt för att inte avslöja affärshemligheter. Förr var all försäljning enligt lag förbehållen köpmännen men under 1500-talet började bönder i...