0708 85 05 28 maria (at) beep.se
5 tips för effektiva pressmeddelanden

5 tips för effektiva pressmeddelanden

Det finns en enkel regel för om ett pressmeddelande ska leda till en artikel. Ju större tidningen är, desto viktigare är det att innehållet har ett allmänintresse. Som avsändare måste därför företag tänka utifrån och in, att först hitta “nyhetskroken” och...