0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Snacka slang är inte det sämsta

Snacka slang är inte det sämsta

Att snacka slang anses ibland ofint eller rentav obildat. Men många slangord har faktiskt hängt med i svenskan under flera århundraden. Så när du slår dig i slang med någon gör du en kulturhistorisk insats. Det kan ju vara bra att känna till nästa gång någon rynkar på...