Ta hjälp av en hållbarhetscoach!

Få stöd och pepp i hållbarhetsarbetet

Hållbart företagande är ett måste för verksamhetens överlevnad på lång sikt. Och det öppnar även för helt nya affärsmöjligheter. När företag kopplar sina hållbarhetsmål till den samhällsnytta de bidrar till skapar de unika mervärden för sina kunder. De kan vässa sitt erbjudande, stärka varumärket och hitta en egen nisch på marknaden.

En hållbarhetscoach hjälper er att kickstarta hållbarhetsarbetet. Vi har samlat de åtgärder inom hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation som är nödvändiga för att komma i gång. De har paketerats så att  ni kan ta er an utmaningarna utifrån ert nuläge och ta ett steg i taget. Det hjälper er att hitta rätt inriktning och behålla fokus.

Flexibel coachtjänst för nästa steg framåt

Vi inleder med en introduktion till de globala målen i Agenda 2030 och de tre dimensionerna för hållbar utveckling. Vi går igenom var ni står idag, gör en analys av företagets påverkan på omvärlden samt gör en matchning mot de globala hållbarhetsmålen.

De fem delarna i hållbarhetsarbetet – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – har delats in så att ni kan välja hur stort steg ni vill ta. Tillsammans betar vi av arbetsuppgifterna, skapar struktur och rutiner samt gör regelbundna avstämningar och ni får stöd och pepp längs vägen.

Arbetet läggs upp på 1-3 månader. Ni sätter tempot och vi hjälper er att hålla takten. Extra steg kan sedan läggas till. Och därefter kan ni  prenumerera på förlängt coachstöd per månad vid behov.

 

En hållbarhetscoach hjälper er att …

  • Analysera verksamhetens klimatpåverkan
  • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
  • Identifiera ert syfte och de mervärden ni skapar
  • Utforska en nisch för nya affärsmöjligheter
  • Undersöka målgruppers engagemangsnivåer
  • Stärka varumärket och bygga relationer
  • Kommunicera ert hållbarhetsabete
  • Och mycket mer!

Vad gör en hållbarhetscoach?

Ni får hjälp att kartlägga verksamhetens klimatpåverkan, identifiera ert fokus och syfte, hitta en hållbar affärstrategi för att skapa nya mervärden, stärka varumärket, bygga relationer och kommunicera ert hållbarhetsarbete.