Ta hjälp av en hållbarhetscoach!

 

Få stöd och pepp i hållbarhetsarbetet

Hållbart företagande avgör verksamhetens framgång på lång sikt. Och det öppnar för nya affärsmöjligheter! När företag kopplar sina hållbarhetsmål till den samhällsnytta de bidrar till ökar de sin lokala samverkan och skapar unika mervärden för sina kunder. De kan vässa sitt erbjudande, stärka varumärket, bygga långsiktiga relationer och hitta en egen nisch på marknaden.

En hållbarhetscoach hjälper er att kickstarta hållbarhetsarbetet. Vi har samlat ihop alla de åtgärder inom hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation som är nödvändiga för att komma i gång. De har paketerats så att ni kan ta er an utmaningarna utifrån ert nuläge och sedan ta ett steg i taget.

Allt hållbarhetsarbete börjar med ett första steg

Efter en snabbanalys av företagets nuläge, ambitioner, utmaningar och mål inleds hållbarhetsarbetet med en introduktion till Agenda 2030, de 17 globala hållbarhetsmålen och de tre dimensionerna för hållbar utveckling. De fem stegen läggs upp på ett sätt som passar er verksamhet. Efter avslutade steg kan ni prenumerera på fortsatt coachstöd efter behov.

Fokus – Vart är vi på väg? 

I det här steget analyserar vi värdekedjan för att undersöka företagets positiva och negativa påverkan på omvärlden, energiförbrukningens klimatpåverkan, utforskar cirkulära möjligheter, sätter upp smarta mål samt matchar verksamheten mot de 17 globala hållbarhetsmålen.

Syfte – Vilka är vi?

I det här steget tar vi en intern titt på verksamheten. Vi går igenom företagets styrkor och utmaningar, inventerar resurser, identifierar värderingar, drivkrafter och syfte samt formulerar mission och vision.

Relationer – Vem finns vi till för?

I det här steget lyfter vi blicken och undersöker företagets externa relationer. Vi analyserar företagets intressenter, undersöker målgruppers olika engagemangsnivåer och går igenom kundegenskaper för att starta dialoger med företagets olika intressenter.

Strategi – Vad kan vi erbjuda?

I det här steget skapar vi delat mervärde som bidrar till samhällsnyttan,  analyserar olika nivåer av företagsengagemang, gör benchmarking, inventerar resurser, jobbar med problemlösning för ökat kundvärde, utvecklar produkten/tjänsten, vässar erbjudandet och utforskar kundbehov för att hitta nya kundgrupper och skapa en egen nisch på marknaden.

Kommunikation – Hur berättar vi vår story?

I det här steget arbetar vi med storytelling,  tittar närmare på 5P för hållbarhet och retorik, identifierar företagets attityd, går igenom berättelsens grundstenar, gör storyval för olika situationer samt bygger ett storyboard för budskapet som som stärker varumärket. Det skapar relevans och trovärdighet i hållbarhetskommunikationen.

Boka tid för en kostnadsfri föreläsning för inspiration!

Hållbarhetsarbete i fem steg

Skärp ert fokus genom att analysera påverkan, sätta mål och skapa delat mervärde för ökad samhällsnytta. Stärk ert syfte genom att identifiera drivkrafter, inventera resurser och koppla dem till världens behov. Identifera era intressenter för att bygga långsiktiga relationer. Ta fram en strategi för att vässa erbjudandet, skapa nya affärsmöjligheter och hitta en egen nisch på marknaden. Stärk varumärket genom storytelling för relevanta budskap och trovärdig kommunikation.