Ta hjälp av en hållbarhetscoach!

Få stöd och pepp i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är ett måste för verksamhetens överlevnad. Och det leder även till helt nya affärsmöjligheter. När företag kopplar sina hållbarhetsmål till den samhällsnytta de bidrar till skapar de unika mervärden för sina kunder och kan hitta en egen nisch på marknaden.

En hållbarhetscoach hjälper er att kickstarta hållbarhetsarbetet. Medan ni kavlar upp ärmarna fungerar vi som era ögon och öron mot omvärlden. Vi tar reda på hur era intressenter ser på företaget och vilka behov och krav de har. Det hjälper er att hitta rätt inriktning och behålla fokus.

Flexibel coachtjänst som hjälper er framåt

Vi inleder med en introduktion till de globala målen och de tre dimensionerna för hållbar utveckling. Tillsammans går vi igenom var ni står idag, gör en snabbanalys av företagets påverkan på omvärlden och vilka delar ni behöver hjälp med.

De olika delarna i hållbarhetsarbetet – fokus, syfte, strategi, relationer och kommunikation  –  överlappar delvis varandra beroende på nuläge och mål. Vi kommer överens om innehåll och upplägg, skapar en handlingsplan samt tar fram en tidsplan. Längs vägen stämmer vi av via regelbunden live-coachning för stöd, tips och pepp inför nästa steg.

En hållbarhetscoach hjälper er att …

  • Analysera företagets påverkan längs värdekedjan
  • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
  • Identifiera ert syfte och de mervärden ni skapar
  • Utforska en nisch för nya affärsmöjligheter
  • Kommunicera vad ni gör och bygga relationer

Hållbarhetscoach är en tjänst ni prenumererar på så länge ni behöver under processen. Debiteras per månad enligt överenskommet upplägg.

Kanske har ni redan kommit igång? Då kan vi komplettera med de delar inom hållbarhetsarbete eller hållbarhetskommunikation som saknas.

Vad gör en hållbarhetscoach?

Ni får hjälp att identifiera ert fokus och syfte, hitta en hållbar affärstrategi och skapa nya mervärden för att bygga relationer samt kommunicera ert hållbarhetsarbete. Prenumerera på tjänsten utifrån behov!