Ta hjälp av en hållbarhetscoach!

På Beep arbetar vi med målinriktad hållbarhet och värderingsdriven kommunikation. Företag får hjälp med att kickstarta sitt hållbarhetsarbete och börja kommunicera de mervärden de skapar på ett transparent och trovärdigt sätt. Det lyfter fram företagets syfte och stärker fokuset i förbättringsarbetet för en hållbar utveckling.

Hållbarhetscoach
Som hållbarhetscoach fungerar vi som era ögon och öron mot omvärlden och tar reda på hur era intressenter ser på företaget. Vi hjälper er att komma igång med hållbarhetsarbetet och peppar er att ta nya steg. Längs vägen får ni personlig hjälp, tips och stöd med hur ni kan göra ännu fler  förbättringar, engagera medarbetare och attrahera kunder.

Coach för hållbarhetsarbete
Vi ordnar workshopar som hjälper er att sätta upp mål och inriktning för hållbarhetsarbetet . När ni kan koppla hållbarhet till er affärstrategi skapas fler affärsmöjligheter och ökad lönsamhet.

Coach för hållbarhetskommunikation
Vi gör intervjuer med era intressenter och samlar in viktiga kunskaper i  samt skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska. Med en transparent och tydlig hållbarhetskommunikation når ni fram till nya målgrupper.

Dream team av kunskaper
Som medgrundare av Green Onion Collective och medlem i föreningar som Coompanion, VATIs Common Ground och CirEko har vi ett nära samarbete med kollegor inom hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling och kan vid behov sätta ihop ett team åt er.

Maria Lindberg Howard
Sedan 1982 arbetar jag som copyriter och journalist. Har diplomerade yrkesutbildningar från Berghs School of Communication samt Poppius journalistskola samt har gått en lång rad vidareutbildningar inom kommunikation.

Sedan 2016 förbjupar jag mig inom hållbarhet. Har utbildning i Agenda2030 och hållbarhetsarbete, bland annat från Coompanion. Är certifierad förbättringsledare inom hållbarhet och de globala målen – Certified Business 4SDGs Change Leader – från VATI of Sweden.

Vår mission
Vi hjälper företag att identitifiera sina drivkrafter och hitta sitt syfte, sitt varför. Det stärker medarbetarnas engagemang och stödjer företaget i hållbarhetsarbetet.

Vår vision
Vi bidrar till att göra världen till en bättre plats genom kommunikation som skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta samt en hållbar utveckling för planeten.

Integritetspolicy för Beep

På beep.se använder vi cookies för att visa hur webbplatsen används. Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid direktkontakt (mejl/telefon/sms/post/möte) lämnat nödvändig information till Beep (Mörten Produktion AB) för att kunna ställa frågor till oss om potentiella uppdrag, be oss om en offert eller vid tidigare samarbete när du har köpt våra tjänster. Vi kan också ha fått dina personuppgifter via en nuvarande /tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vissa länkar till våra samarbetspartners sajter går via affiliates. Då visar cookies dem att du kom dit via vår sajt.

Den typ av personuppgifter det handlar om är oftast begränsad till namn, mejladress och/eller telefonnummer. Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, till exempel när vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

Din personliga integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan och med hänvisning till Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel:

• Samtycke
• Avtal
• Laglig grund (bokföringslagen etc)
• Berättigat intresse*

* T ex erbjudande om information om våra tjänster, prenumerationer på blogg eller nyhetsbrev eller inbjudningar till evenemang, nätverksträffar eller vårt community.

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla informationen aktuell och har rutiner för att gallra bort felaktiga eller överflödiga personuppgifter. GDPR innebär att du när som helst har rätt att få se, rätta eller stryka dina personuppgifter. Ta då kontakt med oss!

När det gäller cookies kan du ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, skickar ett meddelande när du får en ny cookie, inaktiverar befintliga cookies samt utelämnar bilder.

Personuppgiftsansvarig:
Beep ingår i Mörten Produktion AB (556386-1870) med adress Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. Ring 0708-85 05 28 eller mejla Maria Lindberg Howard på maria@beep.se

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
0708-85 05 28
maria@beep.se

Vill ni ha hjälp med att intervjua intresssenter, ordna en workshop eller en coach för ert hållbarhetsarbete, lämna gärna önskemål om upplägg, antal deltagare etc.