0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Artikel – Frilansjournalist. YIT erbjuder tjänster inom service, entreprenad och energi för industrier och fastigheter. Vi gjorde telefonintervjuer med företagets samarbetspartner och kunder i Norge och skrev texter om samarbetet till en artikel i branschtidningen VVS Forum. Roligt  att få göra ett reportage från ett grannland, ett bevis på att det funkar alldeles utmärkt att jobba på distans.

Kort utdrag ur texten:

Bättre inomhusluft, sänkta driftskostnader och lägre energianvändning samt en mer effektiv byggprocess. Och med större luftflöde förbättras arbetsmiljön vilket gynnar produktiviteten. Allt detta är resultatet av KlimaTak – den flexibla ventilationslösningen som blivit omåttligt populär i Norge.

Enligt Boverkets författningssamling (BFS 2006:12) ska ”ventilationssystemet utformas så att hela vistelsezonen ventileras vid avsedda luftflöden”. Arbetsmiljöverket föreskriver att luftkvaliteten ska vara tillfredsställande samt eftersträva en koloxidhalt på under 1000 ppm. Dessutom ska tilluften vara så ren som möjligt. Obligatoriska ventilationskontroller (OVK) infördes 1992 och det vanligaste felet som upptäcks är att luftflödena är mindre än de mål som sattes upp när installationerna byggdes.

Redan 1996 lämnade Miljöhälsoutredningen sitt betänkande att ”ingen ska behöva bli sjuk eller få symptom till följd av brister i inomhusmiljön”.  En rad internationella forskningsstudier pekar på hälsoriskerna med dålig inomhusluft. En fältstudie i USA visar att i lokaler som enbart uppfyller minimikraven på luftflöde har de anställda 50 procent högre sjukfrånvaro.

Vetskapen finns. Och föresatserna är goda. Men de hårda kraven på billiga ny- och ombyggnationer har tyvärr lett till att ventilationen inte ses som en investering i arbetsmiljön utan som en byggkostnad som helst ska sänkas så mycket som möjligt. Resultatet är att allt fler byggnader drabbas av dålig inomhusluft.

Praktisk lösning för alla tekniska installationer

Byggnadens konstruktion, syfte och geografiska läge är några viktiga faktorer vid val av ventilationslösning. Idag har man enats om att balanserade ventilationssystem i de allra flesta fall skapar den bästa inomhusmiljön. De är energisnåla, återvinner värme och kan behovsstyras.

På YIT Building Systems har man tagit fram KlimaTak™, ett avancerat ventilationssystem som ventilerar och kyler med luft. Konceptet har skapats och vidareutvecklats i Norge där man av tradition bygger med högre luftflöden per kvadratmeter jämfört med Sverige.

– Vi använder kylning med luft i mycket större grad, medan man i Sverige oftare använder vatten med t ex kylbafflar, säger Odd Drage som är teknisk chef på YIT Building Systems i Norge.

Tanken bakom KlimaTak föddes 1996. Man sökte större flexibilitet i byggprocessen och ville skapa ett integrerat ventilations- och kylsystem. Idag har KlimaTak vidareutvecklats till en praktisk installationsväg för fastighetens samtliga tekniska installationer. Här ryms både ventilation, el, tele och data samt även sådant som sprinkler, bussystem och centraldammsugning.  Det gör att installationerna enkelt kan samordnas på ett tidigt stadium i byggprocessen.