0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Många duktiga medarbetare på YIT

YIT lyfter fram sina medarbetare

Anbud – personalintervjuer och svenska texter. YIT jobbar med fastighetsteknik och erbjuder service, entreprenad och energi för industrier och fastigheter över hela Sverige. Inför en offentlig upphandling av ett antal drifttjänster inom sjukvården hade man sammanställt sitt anbud och materialet var i stort sett komplett. Men man kände att medarbetarnas kompetens behövde lyftas fram på ett bättre sätt för att göra den delen av presentationen mer personlig.

Vi fick i uppdrag att intervjua några nyckelmedarbetare och ställa frågor om deras bakgrund, drivkrafter, tankar och idéer samt hur de såg på samarbetet med den presumtiva uppdragsgivaren. Vi tog fram frågor, gjorde intervjuerna samt sammanställde svaren till ett antal presentationstexter som lades in i anbudet.

Korta utdrag ur texterna:

Vilka är dina styrkor och vad inspireras du av? Jag gillar utmaningar, är pro-aktiv och uthållig samt har förmågan att prioritera och att ta initiativ. Med god planering hinner man med det mesta och kan även se till att det viktigaste blir gjort först.  I min tidigare roll som beställare var jag inte nöjd enbart med att få leverantörens tekniska kunskaper, jag ville även ha information och återkoppling, utan att först behöva fråga. För en leverantör är det viktigt att förstå och känna av olika kunders förväntningar och behov av kommunikation.

Hur ser du på rollen som serviceledare? Ledarskap fungerar bäst när det är individanpassat med fria tyglar inom fasta ramar. Alla har vi våra yrkesroller med eget ansvar. Men som människor är vi alla olika och medarbetarna behöver stöttas på olika sätt, vissa mer än andra beroende på situationen. Jag är resultatorienterad och kvalitetsmedveten.

Vilka förväntningar tror du att Locum och hyresgästerna har på YIT som leverantör? Sjukvården har världens viktigaste jobb och vi finns där för deras skull. De talar om för oss vad de vill ha. Vi måste visa förståelse för deras behov och komma med förslag på lösningar som motsvarar deras förväntningar. Med Locum samtalar vi på tekniknivå och bollar lösningar och prioriteringar. Mot hyresgästerna fungerar vi mer som konsulter som kan prata med dem på lekmannavis och erbjuda dem den bästa tekniska lösningen. Snabb återkoppling och en bra dialog är viktigt.