Workshop i Kreativitet och Kommunikation

Har ni samsyn kring varumärket?

Många chefer vill nog gärna tro att alla på företaget automatiskt förstår affärsidén. Men medarbetarna har ofta en personlig syn på varumärket. Det är lätt att bli hemmablind. En osviklig måttstock är den interna kommunikationen mellan styrelsen, marknadsavdelningen, säljavdelningen, HR och kundservice. Hur väl fungerar den på ditt företag?

Kreativ problemlösning ökar motivationen

Alla företag vill ha motiverade medarbetare. Men bonusar och presenter leder inte till bättre prestationer. Först när medarbetarna känner sig sedda och får utveckla sin egen kreativa förmåga börjar de motiverar  sig själva. Då blir de verkliga ambassadörer för varumärket.

Att arbeta med kreativ problemlösning skapar arbetsglädje och lockar fram dolda talanger. Så samla medarbetare från olika avdelningar och låt dem släppa loss den egna skaparförmågan tillsammans i en inspirerande workshop. Det leder till idéer ni inte trodde fanns och lösningar ni bara vågat drömma om. Engagemanget och motivationen får ni på köpet.

Workshop 1: Kreativitet. Vad är det?

Kreativitet handlar om att kunna byta perspektiv och våga tänka tvärtom. Nya synsätt leder till nya idéer. Och med rätt verktyg lyckas vi även med konsten att förpacka och kommunicera vårt budskap till andra.

Allmän workshop (ca 1-2 tim) som blandar teori om kreativitet och kommunikation med övningar och diskussioner. Fungerar bra som en inledning inför olika projekt inom marknadsföring av varumärke, produkter, tjänster och service samt företagets hållbarhetsarbete.

Ur innehållet:

 • Vi har ett problem. Hurra!
 • Vad är skillnaden mellan vilja och verklighet?
 • Hur ser den kreativa processen ut?
 • Vilken fråga får vi aldrig glömma?
 • Vem är kreatörens bästa vän?
 • Hur kommunicerar jag min idé till andra?

Workshop 2: Kreativitet som verktyg.

Ni vill skapa samsyn kring varumärket och öka medarbetarnas kunskaper om företagets produkter, tjänster och service och värderingar. Via problemdefinition och kreativt tänkande undersöker vi tillsammans nya synsätt för att lyfta fram mervärdet i ert erbjudande och stärka kundrelationerna.

Fokuserad workshop (ca 3-4 tim) där teori om kreativitet och kommunikation varvas med övningar, grupparbete och diskussioner med tid för reflektion. Fungerar bra som arbetsmetod för olika projekt inom strategiskt idéarbete kring varumärke, produkter, tjänster och service samt företagets hållbarhetsarbete.

Ur innehållet:

 • Problemdefinition
 • Vertikalt och lateralt tänkande
 • Vilket är vårt mål?
 • Hur tänker man kreativt?
 • Vågar vi blanda in känslor?
 • Fördelar vs Nackdelar
 • Hur blir vi hållbara?
 • Vilka idéer skapar framgång?
 • Enas om ett gemensamt beslut
 • Tidplan, ansvar och genomförande
Innehållet och upplägget är baserat på egna yrkeserfarenheter som kreatör och kommunikatör samt mångårigt arbete med kreativitet och kommunikation tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. Genom att låta företagets medarbetare vara en del av den kreativa processen blir de starka ambassadörer för varumärket.
Kreativitet

Har du hittat företagets Ikigai? 

Att veta vad man är bra på, vad man tycker är viktigt, vad världen behöver och vad man kan få betalt för är att hitta meningen med att finnas till.

På japanska kallas det “ikigai” och det gäller företag lika mycket som människor. Vägen dit börjar med att fråga dig själv VAD du gör, VARFÖR du gör det och HUR det kan bidra till en bättre värld. Svaret för en människa är meningen med livet. Och för företag syftet med affären.

Nyfiken? Hör av dig! 

Vill ni ha hjälp med att intervjua intresssenter, ordna en workshop eller en coach för ert hållbarhetsarbete, lämna gärna önskemål om upplägg, antal deltagare etc.