0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Textbyrå på svenska och engelska

Beep är en kommunikationsbyrå som skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom kommunikation och content marketing med fokus på hållbarhet.

Vi hjälper företag att skapa relevant innehåll som fångar målgruppens intresse längs hela köpresan – från behov till beslut. Det gör det enklare att hitta, lära känna och välja att göra affärer med våra uppdragsgivare.

VISION. Vi arbetar för att göra världen till en bättre plats genom att bidra till kommunikation som skapar långsiktigt mervärde för människor.

MISSION. Vi hjälper företag att utveckla och formulera sitt budskap till omvärlden så att de kan stärka sitt samhällsengagemang och samtidigt nå sina mål.

Som fristående skribenter och översättare arbetar vi direkt på uppdrag av företag och organisationer. Lika ofta samarbetar vi med deras kommunikationsbyrå, webbyrå eller produktionsbyrå. Och vi skriver även artiklar för olika typer av tidningar.

Engagerade, erfarna och effektiva skribenter

ENGAGERADE. Vi åtar oss enbart uppdrag där vi sympatiserar med företagets vision, värderingar och mål. Vi ser helst att våra uppdragsgivare har en plan för hållbarhetsarbete och samhällsansvar.

ERFARNA. Vi har lång erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. För varje uppdrag skaffar vi oss nya kunskaper och vår mångsidighet är till stor fördel för våra uppdragsgivare.

EFFEKTIVA. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet och ser till att jobbet blir gjort inom tidsramarna. Det hjälper våra uppdragsgivare att hinna med sin vardag.

Målet är hållbar konsumtion och produktion

Världens länder har antagit Agenda 2030 som via FN:s 17 Globala mål leder till hållbar utveckling. Vad som krävs för att skapa ett bättre samhälle är att vi alla hjälper till med det vi är bra på.

Som kommunikatörer har vi valt att arbeta med MÅL 12 som minskar den negativa påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa genom att resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Med delmål 12.6 som fokus uppmuntrar vi företag att bygga sin kommunikation på hållbarhetsarbetet och lyfta fram sitt samhällsengagemang.

 

Maria Lindberg Howard och Roger Howard

Den fina bilden har tagits av fotograf Theresia J Köhlin. 

Maria Lindberg Howard Texter på svenska

All kommunikation bygger på relationer och samtal mellan individer. Att vilja lyssna, förstå och hjälpa varandra. Som skribent är min ledstjärna “serendipity” (förmågan att av en slump göra värdefulla upptäckter). Först när vi vågar prova nya vägar och är öppna för det oväntade kan vi hitta oanade lösningar.

Jag hjälper dig med att skriva och redigera texter på svenska samt översätta från engelska till svenska.

Kontakta mig

Mejl: maria (at) beep.se
Mobil: 0708-85 05 28

Roger Howard
Texts in English

Market communication is a two-way-street. If you want to reach people you need to give them a good reason to want to reach you. To make a message shine through, focusing on the readers always comes first. And when you are doing an oral presentation, make it interesting enough to listen to.

I will help you with writing, editing and voice overs in English and translations from Swedish to English.

Contact me

Mail: roger (at) beep.se
Mobile: 0708- 85 05 26