0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Hjalmar Söderberg i Humlegården (Foto: Maria Lindberg Howard)

En ung herre i mörkblå vårrock och röda handskar kom ut ur en butik vid Arsenalsgatan.”

Långt ifrån alla läser ut en påbörjad bok. Men alla läser den första meningen. Därför finns det inget svårare att skriva. I bästa fall sätter den första meningen tonen för vad läsaren kan förvänta sig av berättelsen. Kanske väljer författaren att använda inledningen för att presentera ett karaktäristiskt drag hos huvudpersonen, beskriva en miljö eller fånga en tidsstämning som är central för handlingen.  Eller så kastas läsaren rakt in i ett dramatiskt skeende.

En ovanligt skarpsynt betraktare
Hjalmar Söderberg är en av våra finaste Stockholmskildrare. Med samma skärpa som han beskriver huvudstaden blottar han även människors längtan, tvivel och drömmar. Men han dömer aldrig utan visar alltid samma intresse och förståelse för någons brinnande engagemang som någon annans nästintill förlamande oföretagsamhet. Det är författaren själv som i skepnad av sina karaktärer Tomas Weber, Martin Birck, Doktor Glas och Arvid Stjärnblom flanerar runt i huvudstaden. Men oavsett vems skor han för tillgället bär andas hans betraktelser över livet en omistlig känsla av medkänsla, ärlighet, förnuft och rättvisa.

Inspirerad av ett par röda handskar
Alltför länge har det saknats en staty över Hjalmar Söderberg i Stockholm. Men nu äntligen finns den på plats i Humlegården framför Kungliga Biblioteket som han själv så ofta besökte. Skulptören Peter Linde inspirerades av ett svartvitt foto av Hjalmar Söderberg taget i Köpenhamn där författaren är klädd i långrock, stärkt krage och halmhatt. I handen håller han ett par eleganta skinnhandskar. Dessa har hos statyn färgats röda, likt den inledande meningen i debutboken ”Förvillelser” som kom ut 1895.

Vilken är din favoritmening?
Vilken bok fångade dig redan från första meningen? Här kan du läsa mer om hur den ”Första meningen ger mening åt texten” i en intressant artikel i Svenska Dagbladet (12 september 2010).