0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Antologi – svensk översättning av engelsk texter. Vi fick i uppdrag att översätta ett antal engelska artiklar om public service i olika länder till antologin “Enfald, mångfald – 9 röster om internationell TV” (totalt 166 sidor) för TV-gruppen. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med företagets PR-byrå samt två fristående kollegor – en redaktör och en översättarkollega. Det gjorde att uppdraget kunde slutföras i tid trots en tajt tidsplan.

Korta utdrag ur texten i kapitlet om BBC:

“BBC har, tills nyligen, varit modellen. Det blev så av en slump. BBC började som ett privat företag ägt av radiotillverkare som snabbt förstligades 1926. Generaldirektören de första tolv åren hette John Reith, en puritansk, depressiv och auktoritär skotte som förvandlade sin starka pliktkänsla till ett ambitiöst ramverk för BBC som en organisation som informerar, utbildar och underhåller. Även om grundaren har beklagat dagens BBC har man ändå lyckats behålla en stark känsla i sin ställning som medlare i viktiga offentliga samtal i Storbritannien. Eller som journalistikhistorikern Jean Seaton uttrycker det, BBC tror och handlar enligt tron att en ‘kittel av argument är platsen där diskussioner kan växa’.”

“Detta är idealet för public service-radio och ibland uppstår en sådan idealisk situation. Men vanliga sändningar fylls vanligen inte av sådana avslöjanden. När kommersiell TV slog igenom i hela Europa från 1960-talet och framåt revolutionerades de offentliga TV-bolagen som, i de flesta av dessa länder, tidigare haft monopol på TV och ofta även radio. De skapade konkurrens om publiken och redan från början hade de nya kanalerna problem med att maximera publiken för att göra kanalerna och bolagen attraktiva för annonsörer och investerare vilket var avgörande för deras kommersiella framtid. Därför tenderade de att kopiera de program som blivit mycket populära i de mest kommersiella TV-kanalerna i USA där det ju inte fanns något public service-företag. Antingen importerade TV-stationerna program från USA eller producerade som hämtade sin inspiration därifrån.”