0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska med fokus på hållbarhet. Våra kunder har höga ambitioner med sitt hållbarhetsarbete. Av oss får de hjälp att kommunicera de värden de skapar för att nå målet – en cirkulär ekonomi.

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Transcreator

Vid översättningar utgår vi från målgruppen och adapterar texter på svenska och engelska. Det gör budskapet relevant för mottagarna på sitt nya språk.

 

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

 

Lyft fram hållbarhetsarbetet i kommunikationen

Med Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att aktivt arbeta för en hållbar utveckling och en rättvis framtid. För att vi ska lyckas uppnå FN:s 17 GLOBALA MÅL behöver företag i alla branscher fokusera på allt det goda som näringslivet kan bidra med.

Att visa hur verksamheten genom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet bidrar till en hållbar utveckling synliggör värderingarna. Det  stärker varumärket och engagerar medarbetarna. Och det inspirerar fler!

Målet är en hållbar värld

Vi är medgrundare av Green Onion, en kooperativ förening som arbetar med hållbarhet och kommunikation med visionen om en värld med hållbara företag i en cirkulär ekonomi. Tillsammans med hållbarhetskonsulter, affärsutvecklare och kommunikatörer hjälper vi företag att växla upp sitt hållbarhetsarbete och utveckla sin hållbarhetskommunikation.

Affärsnätverket Hållbar Kommunikation & Försäljning

Vi driver ett affärsnätverk som ses regelbundet för att diskutera kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering. Alltid med fokus på hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi genom samverkan skapa ett sundare samhälle, bidra till ett empatiskt näringsliv och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!