Textproduktion på svenska och engelska

 

Texter som bryr sig blir lästa

Du vill ha hjälp med textproduktion. Alla människor vill bli tilltalade som de unika individer och kloka konsumenter de är. De vill spara pengar, få mer tid, bli omtyckta och känna gemenskap. Och de köper bara produkter och tjänster från företag som de gillar och litar på.

Dagens kunder vill känna sig delaktiga och de uppskattar en levande dialog med företaget. Alltså mindre sälj och mer samtal. Som skribenter vill vi samarbeta med företag som ser kunder som medmänniskor och marknadsföring som en brobyggare. Företag som är redo att gå från bla till aha.

Textredigering ökar läsvärdet

Du vill ha hjälp med textredigering. När företagets kommunikation ska spridas i olika kanaler måste texterna anpassas efter mediet så att de blir läsvärda för den nya målgruppen. Vi finputsar, bearbetar och anpassar informationstexter och marknadsföringstexter så att de kan återanvändas.

En säljtext kan göras mer informativ och en informationstext kan göras mer säljande. Textens syfte avgör ambitionsnivån. Så när en text ska redigeras, specificera VAD i texten du inte är nöjd med, HUR texten är tänkt att användas samt VEM läsaren är. Det underlättar vårt arbete.

Översättningar utifrån läsarnas förkunskaper

Du vill ha hjälp med översättning. Som skribenter på svenska och engelska har vi specialiserat oss på att översätta texter till webbplatser,  företagspresentationer och säljmaterial. Då fungerar det inte att basera översättningen på källtexten.

I stället utgår vi från de nytillkomna läsarnas annorlunda förkunskaper, referensramar och informationsbehov. Genom göra en adaption –  målgruppsanpassad översättning – bearbetar vi textens idé, innehåll och budskap så att den blir relevant för läsarna på sitt nya språk.

Här kan du se exempel på textuppdrag inom Hållbarhetskommunikation.

Ta gärna kontakt och berätta vad du vill ha hjälp med!

 

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Copywriter / Journalist / Hållbarhetscoach
0708-85 05 28
maria@beep.se
Profil på LINKEDIN