0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Textbyrå på svenska och engelska

Beep är en kommunikationsbyrå som skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom kommunikation, content och storytelling med fokus på hållbarhet och de Globala målen för en hållbar utveckling.

Som frilansskribenter hjälper vi företag att skapa relevant innehåll som fångar målgruppens intresse längs hela köpresan – från behov till beslut. Det gör det enklare att hitta, lära känna och välja att göra affärer med våra uppdragsgivare.

VISION. Vi vill bidra till att göra världen till en bättre plats genom att arbeta med kommunikation som skapar långsiktigt mervärde för människor och en hållbar utveckling för planeten.

MISSION. Vi hjälper företag att hitta sitt fokus och kommunicera sitt varför. Genom att formulera sitt budskap till omvärlden stärker de medarbetarnas engagemang och bidrar aktivt till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som de når sina övergripande mål med företagets hållbarhetsarbete.

KUNDER. Som fristående skribenter och översättare arbetar vi direkt på uppdrag av företag och organisationer. Lika ofta samarbetar vi med deras kommunikationsbyrå, webbyrå, contentbyrå eller produktionsbyrå. Vi skriver även artiklar för olika typer av tidningar.

Engagerade, erfarna och effektiva skribenter

ENGAGERADE. Vi åtar oss uppdrag där vi sympatiserar med företagets vision, värderingar och mål och ser helst att våra uppdragsgivare har en plan för sitt hållbarhetsarbete.

ERFARNA. Vi har lång erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. För varje uppdrag skaffar vi oss nya kunskaper och vår mångsidighet är till stor fördel för våra uppdragsgivare.

EFFEKTIVA. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet och ser till att jobbet blir gjort inom tidsramarna. Det hjälper våra uppdragsgivare att hinna med sin vardag.

Maria Lindberg Howard och Roger Howard
Den fina bilden har tagits av fotograf Theresia J Köhlin. 

Maria Lindberg Howard Texter på svenska

All kommunikation bygger på relationer och samtal mellan individer. Att vilja lyssna, förstå och hjälpa varandra. Som skribent är min ledstjärna “serendipity” (förmågan att av en slump göra värdefulla upptäckter). Först när vi vågar prova nya vägar och är öppna för det oväntade kan vi hitta oanade lösningar.

Jag hjälper dig med att skriva och redigera texter på svenska samt översätta från engelska till svenska.

Kontakta mig

Mejl: maria (at) beep.se
Mobil: 0708-85 05 28

Roger Howard
Texts in English

Market communication is a two-way-street. If you want to reach people you need to give them a good reason to want to reach you. To make a message shine through, focusing on the readers always comes first. And when you are doing an oral presentation, make it interesting enough to listen to.

I will help you with writing, editing and voice overs in English and translations from Swedish to English.

Contact me

Mail: roger (at) beep.se
Mobile: 0708- 85 05 26