0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Sandbacka Park (enkäter)

Sandbacka Park (enkäter)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Enkäter – telefonintervjuer med hyresgäster och svenska texter till sammanställning. Sandbacka Park är en teknikpark med huvudinriktning på teknik och IT-företag. Flera...