0708 85 05 28 maria (at) beep.se
Itello (årsredovisning)

Itello (årsredovisning)

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här… Årsredovisning – copywriting, engelska texter. Itello arbetar med att utveckla branschgemensamma lösningar i ett eget system som sedan konfigureras för kunder i...
HSB Södertörn (årsredovisning)

HSB Södertörn (årsredovisning)

Årsredovisning – copywriting, svenska texter. Vi samalade in faktamaterial och intervjuade medarbetarna på HSB:s kontor i Södertörn samt skrev svenska texter till deras årsredovisning. Vilket härligt gäng!