0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Informationsbrochyr – översättning/adaption på engelska. SweMine är en branschförening för svenska gruvor som arbetar med frågor som arbetsmiljö, energi, klimat, infrastruktur och kompetensförsörjning. Gruvindustrion hör till en av Sveriges framtidsbranscher med arbetstillfällen för en lång rad olika yrken. Vi fick i uppdrag att översätta/adaptera deras informationsbroschyr till engelska.