0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Företagspresentation – idé och copywriting på svenska. Svensk Mjölk är en intresseorganisation som driver branschspecifika frågor för att stärka svenska mjölkbönders inflytande och möjligheter på den kommersiella och politiska marknaden. Vi fick i uppdrag att ta fram texter till en publikation i 10 kapitel som sammanfattar verksamhetens olika delar som nutrionsforskning, kvalitetssäkrad mjölkproduktion, djurhälsa, avel, miljöfrågor, marknadsföring, PR, ekonomi, statstik och politiska frågor.  Uppdraget utfördes i nära samarbete med marknadsavdelningen och organisationens reklambyrå.

Kort utdrag ur texten:

“Alla har en åsikt om mjölk. Få livsmedel intresserar så många eller diskuteras så livligt på alla nivåer i samhället. Vi på Svensk Mjölk är en samtalspartner i debatten och vi delar gärna med oss av våra samlade kunskaper och erfarenheter.

Svensk Mjölk Nutritionsforskning tar fram aktuella lärdomar om hur matvanor och mejerivanor påverkar kroppens funktionsförmåga, välbefinnande och hälsa. Vi forskar på våra matvanor och vilka effekter maten har på kroppen. Detta gör vi genom att följa såväl nationell som internationell forskning, söka information via databaser, och tidskrifter, besöka och anordna konferenser och stå i direktkontakt med en lång rad forskare inom olika områden. Vi stödjer även forskningsprojekt som genomförs av oberoende forskare vid universitet och institutioner och som granskas av opartiska tidskrifter före publicering.”

Matvanor är ett beteende som resulterar i människors näringsintag. Vi samlar in kunskap från olika vetenskapliga discipliner, t ex livsmedelskunskap, biomedicin, fysiologi, nutrition, beteendevetenskap, psykologi, hushållsvetenskap med barnläkare, allergologer, gastroenterologer (mage-tarm) och epidemiologer (livsstil-hälsa) och sätter in den i sitt sammanhang. Vi tolkar och översätter vetenskapliga rön samt förklarar konsekvenser för människan i vardagslivet. Ett exempel på ny forskning är den om…

Mat i tid och otid. Många av oss äter och sover vid fel tidpunkter och inte oväntat är det stress som visat sig vara den främsta orsaken. Kroppen mår och fungerar bäst när den får näring och sömn vid bestämda tider på dygnet. En faktor som ökat i betydelse i näringsforskningen är just tiden. Nu vet vi att det inte bara spelar roll vad eller hur vi äter utan också i högsta grad när vi äter. Vår inre klocka påverkas främst av ljus, arbetstider, måltider och vårt sociala liv, sådant vi inte alltid själva kan bestämma över men som styr hur vi mår och vad vi orkar prestera.”