0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Företagspresentation – engelska texter. Vi intervjuade medarbetare på företaget och samlade in, textredigerade och översatte svenskt faktamaterial till engelska samt skrev engelska texter till mässans företagspresentation “Meeting of Minds” om mötesverksamheten. Vi har även skrivit engelska texter till deras företagspresentation “Your Point of Success” om mässverksamheten.