0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Texter på svenska och engelska inom marknadsföring, content och redaktionell kommunikation för B2B

copywriter
journalist
Content writing
Textredigering
Översättning
Voice over

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar lösningar, lyfter fram fördelar med produkter och tjänster och berättar om ditt företag på ett kreativt sätt som väcker nyfikenhet hos målgruppen.

Jag vill veta mer!

Journalist

Vi ställer objektiva frågor, samlar in information och hjälper dig att vaska fram intressanta berättelser om organisationen. Det hjälper läsarna att se företaget i ett större sammanhang.

Jag vill veta mer!

Content writing

Du vill ha hjälp med att skapa content. Innehållet anpassas för varje enskild kanal så att budskapet blir relevant för mottagarna där de just då befinner sig i sin köpprocess.

Jag vill veta mer!

Textredigering

Du vill ha hjälp med textredigering. Vi anpassar innehållet och bearbetar texterna så att de kan återanvändas i fler kanaler och för olika målgrupper.

Jag vill veta mer!

Översättning

Du vill ha hjälp med översättning på svenska eller engelska. Vi utgår från målgruppens förkunskaper och adapterar innehållet så att budskapet känns relevant för de nya läsarna.

Jag vill veta mer!

Voice Over & Manus

Du vill ha hjälp med engelsk voice over. Vi ger företaget en personlig röst och redigerar och översätter speakermanus för ett mer naturligt talspråk samt skriver undertexter på svenska och engelska.

Jag vill veta mer!

Saknar du ord? Prata med en textbyrå!

Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!

Jag vill veta mer om textpaket!

Starta content marketing-arbetet med en workshop

Content Marketing ideas

Kreativ workshop ökar samsynen på varumärket

Digitaliseringen har gjort kunderna vetgiriga och kunniga. För att lyckas överträffa deras förväntningar krävs en tät dialog längs hela köpresan där alla medarbetare är delaktiga. Boka en kreativ workshop där vi tillsammans tittar närmare på hur ni kan öka samsynen på företagets varumärke, hitta nya vinklingar på ert budskap och hjälpas åt med att stärka kundrelationerna.

Jag vill veta mer om den kreativa workshopen!