0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom kommunikation, content och storytelling med fokus på hållbarhet.

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Textredigering

Vi putsar, bearbetar och anpassar texter så att de kan återanvändas i fler kanaler och för olika målgrupper.

 

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Översättning

Vi utgår från målgruppen och adapterar texten på svenska eller engelska. Det gör budskapet relevant för de nya läsarna.

 

Content writing

Vi skriver och anpassar innehåll för olika kanaler. Det hjälper kunderna att fatta beslut under köpresans olika steg.

 

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

 

Lyft fram hållbarhetsarbetet i kommunikationen

Med Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att aktivt arbeta för en hållbar och rättvis framtid. Företagets verksamhet kan och bör användas som verktyg för att vi ska lyckas uppnå FN:s 17 GLOBALA MÅL. Det betyder att alla företag i alla branscher måste fokusera på det goda vi tillsammans kan bidra med för miljömässig, social och etisk hållbarhet.

Som kommunikatörer har vi valt att arbeta med MÅL 12 för en hållbar utveckling. Med fokus på delmål 12.6 vill vi främja hållbar konsumtion och produktion i näringslivet samt uppmuntra att företagets hållbarhetsarbete lyft fram i kommunikationen. Det inspirerar fler!

 

Affärsnätverk hos Stockholms Handelskammare

Välkommen till affärsnätverket som diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering. Alltid med fokus på hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi gemensamt skapa ett mer empatiskt näringsliv och ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Varje träff har ett tema med inspirerande föreläsare i aktuella ämnen. Deltagarna representerar ett tvärsnitt av näringslivet. Här tänker vi tvärfunktionellt, analyserar trender och tipsar om spaningar. Vi river väggarna mellan avdelningarna, delar med oss av kunskaper och utbyter erfarenheter.

Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!