Kvinna i solnedgång

Beep arbetar med målinriktad hållbarhet och värderingsdriven kommunikation.

Som hållbarhetscoach hjälper vi er att kickstarta hållbarhetsarbetet och kommunicera de mervärden ni skapar för en hållbar utveckling.

När ni börjar erbjuda unika lösningar hittar ni en egen nisch på marknaden. Det stärker relationerna och lockar nya kunder.

Fokus på mål, omvärld och strategi

Hållbarhetsarbete skärper ert fokus

Hållbara företag skapar mervärden för människan och samhället. Genom att fokusera på att uppfylla sina kunders behov hittar de nya lösningar. De är själva motorn i den gröna omställning som driver ekonomisk tillväxt på planetens villkor. Och de har allt att vinna.

Få hjälp med att komma igång med hållbarhetsarbetet, sätta upp mål och hitta rätt fokus och inriktning som leder till förbättring och utveckling. Det ger er chansen att se över era erbjudanden och nischa er. När ni börjar skapa nya mervärden för kunderna kan ni skaffa er en unik position på marknaden.

Textpaket i valfri storlek

Hållbarhetskommunikation förtydligar ert syfte

Hållbara företag bygger starka kundrelationer. Genom intressentdialoger tar de reda på vilka krav och förväntningar omvärlden har så att de kan skapa trovärdig och transparent kommunikation som drivs av företagets värderingar

Få hjälp med att utforska och samla in kunskaper, synpunkter och önskemål från er intressenter. Det ger er viktiga insikter i hur relationen kan stärkas och utvecklas. När ni börjar kommunicera företagets syfte skapar det tillit och väcker nyfikenhet.

Stockholms Handelskammare logga

Green Onion Collective

Ett öppet kollektiv med en idéburen värdegrund och ett kooperativt synsätt. Medlemmarna drivs av en stark vilja att utifrån våra olika yrkeskunskaper, branscherfarenheter och engagemang samarbeta för en hållbar utveckling i näringslivet.

Tillsammans hjälper vi företag att ta nästa steg på vägen i sitt hållbarhetsarbete – oavsett var de just nu befinner sig längs sin hållbarhetsresa.