Hållbarhetskommunikation stärker ert syfte

Trovärdighet bygger kundrelationer

Era intressenter vill bli tilltalade som de unika och intelligenta individer de är. Därför måste hållbarhetskommunikationen föra ett lyhört resonemang och visa förståelse och respekt för deras önskemål och behov. Mer dialog än monolog. Först då väcker budskapet nyfikenhet, tillit och köplust.

Sprid berättelser om den samhällsnytta ni skapar

Med det ökade kravet på transparens och dialog är det viktigt att ni i er kommunikation alltid är tydliga med vad företaget tror på och står för. Lyft fram era värderingar och sprid berättelser om hur ni använder era resurser för att skapa mervärde och samhällsnytta samt hur ni aktivt medverkar till en hållbar utveckling.

Har ni identifierat era viktigaste drivkrafter?

För att få medarbetarna att sträva mot ett utvalt mål behöver ni förstå era egna drivkrafter och vad som förenar er. Lyft sedan blicken och ta reda på vad omvärlden behöver. I den kombinationen hittar ni företagets syfte – ert varför. Det driver engagemang. Och det attraherar kunder.

Stärk relationerna genom dialoger med era intressenter

Företagets interna och externa intressenters synpunkter på hållbarhet är avgörande för ert förbättringsarbete. Det är viktigt att ha dialoger med medarbetare, ägare, kunder och leverantörer men även aktörer i samhället i stort. Där ute finns ju era blivande kunder, medarbetare och samarbetspartner.

Som era intressenter har alla dessa små och stora aktörer olika krav och förväntningar på företagets hållbarhetsarbete. Och i sin relation till er är deras kunskaper, synpunkter och önskemål avgörande för företagets fortsatta utveckling. Här finns möjligheten att hitta nya kundgrupper!

Exempel på frågor i en intressentdialog:

• Vilka hållbarhetsfrågor tycker de är viktigast?
• Vad förväntar de sig att företaget ska göra?
• Vilka behov önskar de sig nya lösningar på?
• Hur ser de på sin relation till företaget?
• Vilken typ av kommunikation vill de ha?

Det här lägger grunden för er hållbarhetskommunikation så att den alltid är tydlig, transparent och trovärdig. Det bygger trygghet och tillit och hjälper er också att hitta fokus, mål och inriktning för ert hållbarhetsarbete.

Syfte ingår i tjänsten Hållbarhetscoach där ni får hjälp att ta fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet. Tillsammans betar vi av arbetsuppgifterna, skapar struktur och rutiner samt stämmer av och ni får stöd och pepp längs vägen.

Boka gärna tid för en kostnadsfri föreläsning för inspiration!

Fokus på mål, omvärld och strategi

Tillsammans med en hållbarhetscoach identifierar ni era drivkrafter och hittar ert syfte. Dialoger med intressenterna hjälper er att kommunicera de mervärden ni skapar.

 

Hållbarhetkommunikation

Syfte

  • Identifiera era värderingar och drivkrafter
  • Sök företagets hjärta och innersta syfte
  • Se över mission och vision och hitta er uppgift

Relationer

  • Kartlägg intressenters inflytande och förväntningar
  • Undersök olika målgruppers enagagemang
  • Stärk relationer via intressentdialoger

Kommunikation

  • Hitta er ståndpunkt, er attityd och er röst
  • Skapa unika berättelser med storytelling
  • Bygg storyboard för relevanta budskap