Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – webbplats. Solar är sourcing- och servicepartner inom el, VVS och ventilationsteknik. Man fokuserar på varuförsörjning, tjänster, logistik och optimering av kundernas verksamheter. På uppdrag av och i nära samarbete med deras reklambyrå Consider it done i Göteborg hjälpte vi till med texter till kundcase.

Kort utdrag ur texten:

Tydligare märkning spar dyrbar byggtid för Solars kunder
Med komplexa byggnationer av massabruk- och pappersbruk på avlägsna platser kostar felaktiga leveranser mycket tid och pengar. Andritz och Solar tog fram en gemensam logistiklösning som underlättar monteringen på byggarbetsplatsen.

Andritz är en världsledande leverantör av fabriker, utrustning och tjänster inom vattenkraft, stål, metallbearbetning, massa och papper samt vätskeseparation. Av de fem affärsområdena är Pulp &Paper störst med ca 35 procent av omsättningen och 7 500 anställda. Man erbjuder ett komplett utbud av system för massa- och pappersproduktion, från råvara till färdig produkt.
– Vi driver väldigt komplexa projekt på en mängd olika platser där vi bygger upp kompletta massafabriker och pappersbruk från grunden, säger Fredrik Jarl, teknisk projektinköpare på Andritz i Växjö.

Ofta långa avstånd till byggarbetsplatsen
Utrustningen till massafabrikerna tillverkas på en mängd olika platser över hela världen och levereras till slutdestinationen för montering. Delar av utrustningen byggs i Växjö och här finns även Andritz utvecklingscenter för torkteknik där det även arbetas med att sätta ihop och testa de mest kritiska systemen innan leverans.

Medan pappersbruken mestadels finns nära slutkunderna placeras massabruken ofta intill själva råvaran. Det gör att en byggarbetsplats för en anläggning kan ligga väldigt avlägset. Här arbetar uppemot 5000 byggare och installatörer som under byggtiden kan ta emot tusentals containrar med
gods.

För att underlätta slutmonteringen måste innehållet i varje enskild leverans vara korrekt då det ofta är nästintill omöjligt att komplettera saknade artiklar på plats. Felaktiga leveranser skulle riskera att hela bygget fördröjs.