0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – svenskt talmanus och engelska undertexter till film. Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som startades den 1 januari 2015. Deras uppdrag är att ta fram systematiska översikter av praktiknära forskning och göra den tillgänglig för lärare och personal inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Målet är att bidra till att skapa goda förutsättningar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på vetenskaplig grund. Vi fick i uppdrag att tillsammans med illustratören Karin Grönberg och animatören Lars Frennessen producera en film som beskriver den nya myndigheten och deras uppdrag. Tillsammans med Karin och Lars tog vi fram idén samt skrev det svenska filmmanuset och gjorde engelska undertexter.