0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Produktfolder – översättning, engelska texter. Sigicom arbetar med egenutvecklade lösningar för vibrationsmätningar och bullerkontroll under varumärket INFRA. Vi översatte svenska texter till engelska samt skrev mellanrubriker. Vi skrev även en ny rubrik till framsidan som lyfter fram en av de främsta fördelarna med att använda Sigicoms lösningar.

Kort utdrag ur texten:

“Intelligence inside – Simplicity outside. Vibration, air shockwaves and noise measurements no longer require measuring specialists. INFRA drastically reduces the complexity of advanced measurements. Intelligent software handles all the important measurement details.”

“Built in standards make it easy. Current measurement standards are built in to the system along with instrument calibration data and setup. Most any technician can do the job quickly and easily. Just select the relevant standard and begin unattended measuring.

“One cable connects it all. The beauty of the INFRA system is its user friendliness and advanced features. Sensors are connected with one cable, which also provides necessary power. Measurement configuration is done by parameters – no programming required.”