0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Produktbroschyr för Sectra

Produktbroschyr för Sectra

Produktbroschyr – skriva och redigera engelska texter. Sectra Communications arbetar med egenutvecklade säkerhetslösningar för krypterad kommunikation via mobil. Deras olika säkerhetsnivåer har godkänts av EU och NATO och används internationellt av myndigheter och politiker. När Sectra skulle ta fram en en broschyr för att presentera Panthon i fick i uppdrag att hjälpa till med texterna. Uppdraget utfördes i nära samarbete med företagets marknadsavdelning. Vi fungerade även som ett krativt bollplank för medarbetarna.

Kort utdrag ur texten:

Safeguarding mobile communication. Sectra creates proven effective security solutions for government authorities and organizations as well as individual users. This allows secure communications even when your business demands the highest degree of flexibility and mobility.

Our clients include European government authorities, defense departments and other critical segments of society along with global organizations of all sizes. Safeguarding a country´s most sensitive information requires trust and expertise. Choosing Sectra’s encryption technology solution guarantees high quality. Our close cooperation with leading European security agencies serves as a guarantee that our communication solutions are the most secure on the market.

Sectra has developed and marketed security solutions since the company’s inception in 1978. As an international supplier we have built up a solid core of expertise in the area of encryption technology. Currently we qualify as one of the world´s foremost specialists in the design and development of secure communication systems. We know what is required to meet the tough demands for secure communications.